Op 10 maart hebben huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente Rotterdam de Uitgangspuntenovereenkomst Sociaal Statuut ondertekend. Het uiteindelijke stuk moet huurders beschermen en informeren als zij te maken krijgen met sloop, renovatie en groot onderhoud. Alle partijen hebben hier de afgelopen maanden veel tijd en energie in gestoken.   
Voor de RBRW heeft Jan van Renssen (linkerfoto) de overeenkomst getekend.