Wat is het GOH?

Het GOH, het Gemeenschappelijk Overleg Huurdersorganisaties vertegenwoordigt heel veel huurders in Rotterdam.

Niet alleen is het GOH partij bij de onderhan-delingen over de Rotterdamse Prestatie-afspraken, ook is het actief betrokken bij de totstandkoming van de Woonvisie en het Woonakkoord in Rotterdam.

Deelnemende huurdersorganisaties

Bij het GOH zijn de huurdersorganisaties aangesloten van:

Woonbron
Havensteder
Vestia
Woonstad Rotterdam
SOR
Houdt Zicht
Ressort Wonen

Bij het GOH kan de RBRW actief ideeën uitwisselen met de andere Rotterdamse huurdersorganisaties en nemen wij deel
aan de gesprekken met de gemeente en
de corporaties.

      

    

Nieuws van het GOH

31/10/22
Het GOH in gesprek met de gemeenteraad over het Woonakkoord van Rotterdam. 

Ter voorbereiding op het overleg met de Commissie Wonen op 1 november 2022,
heeft het GOH een uitgebreide brief geschreven, met daarin een voorstel voor
de uitgangspunten van het Woonakkoord.

Klik hier voor de volledige tekst van de brief.