Voorzitter

Ben Herman

Secretaris

Mariska van Oostveen

Penningmeester

Jan van Renssen

Bestuurslid

Secretariaat

Gina Steijger

Bestuursvergadering 24 januari 2022

De volgende vergadering bespreken we in ieder geval:
– training bestuursleden en leden bewonerscommissies
-jaarverslag 2021
– overleg prestatieafspraken
– Huurdersdag 2022
– werven nieuwe bestuursleden

Hebt u onderwerpen die u wilt dat wij bespreken?
Neem dan aub contact met ons op via info@rbrw.nl