RBRW

De Regionale Bewonersraad Woonbron vertegenwoordigt de bewoners van Woonbron.
Wij voeren overleg met Woonbron, bijvoorbeeld over woonvoorzieningen en huurbeleid. Ook geven wij advies over het verbeteren van het beleid.
Met Woonbron en de gemeentes overleggen wij over de Prestatieafspraken.

Wij worden bijgestaan door adviseurs en consulenten van de Woonbond. Hierdoor zijn we op de hoogte van de wetgeving voor huurders, en weten we wat onze rechten èn plichten zijn. Ook volgen wij opleidingen, om zo andere huurdersorganisaties van Woonbron zo goed mogelijk bij te kunnen staan.

Stookkosten

Wij krijgen van veel bewoners de vraag of wij Woonbron het voorschot stookkosten willen laten aanpassen. Dit kunnen wij niet.
Dit is namelijk een individuele afspraak die u met Woonbron hebt gemaakt.

U dient dus zelf contact op te nemen met Woonbron.

Energie / duurzaamheid

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Gemeentes hebben hun warmtevisie opgesteld. Corporaties bekijken wat dit voor hun bezit betekent.

Maar wat betekenen de plannen voor u als bewoners?
Wij gaan u binnenkort op deze site zo goed mogelijk informeren over alle ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Agenda

Huurdersdag — meer nieuws
volgt binnenkort!!